Vjetrenica (Ravno)

U jugozapadnoj Hercegovini nalazi se prelijepa dolina Popova polja. Ovo malo drevno kršno polje je dio najvećeg kršnog područja u svijetu koji se preko Hrvatske proteže sve do Slovenije. Nedaleko od Ravnog, gradića na krajnjem jugu Hercegovine i pravoslavnoga manastira Zavala nalazi se najveći sistem pećina otkriven u Bosni i Hercegovini -Vjetrenica. Pećinski kanali imaju ukupno […]

Continue reading