Budva

ISTORIJA
Budva se smatra jednim od najstarijih naselja na Jadranu. U Sofokleovoj tragediji „Oikles“, napisanoj u V vijeku p.n.e., spominje se GRAD ILIRIJ. Legenda, koja svoju potvrdu ima u mnogim grčkim mitovima, kaže, da je Budvu osnovao Kadmo, sin feničanskog kralja Agenora. Protjeran iz Tebe, sa svojom ženom Harmonijom, stigao je u naše krajeve i osnovao Budvu. Od grčke riječi „Bous“ nastalo je ime grada.
Početkom VII vijeka Sloveni počinju sa trajnim naseljavanjem ovih krajeva.
Iz ovih krajeva su: Srpski despot i Paštrovski knez Stevan Štiljanović, pjesnik Krsto Ivanović, književnik Stjepan Mitrov Ljubiša, isto kao i Antun Kojović, pisac „budvanskih anala“. Slikari Anastas i Špiro Bocarić su, takodje, rodjeni Budvani. Slikar Marko Gregović,

GEOGRAFSKI POLOŽAJ
Budvanska rivijera zauzima središnji dio Crnogorskog primorja, površinom od 122 km2, sa svojih 17.000 stanovnika. Nalazi se na 42° 10′ – 42° 20′ sjeverne geografske širine i 18° 49′ – 19° 00′ istočne geografske dužine. Na dužini od 25 kilometara nanizano je 17 manjih i većih divnih pješčanih plaža, počev od Jaza na sjeveru, do plaže u Buljarici, krajnjem jugu opštine Budva.

KLIMA
Budva ima tipično mediteransku klimu sa blagim, ali kišovitim zimama i dugim toplim i suvim ljetima. Prosječna temperatura u januaru iznosi 8° C dok je u julu 23,8° C. Prosječna godišnja temperatura iznosi 15,5° C (ljeti 23,1° C a zimi 9,3° C). Budva ima 2.300 sunčanih sati godišnje što je stavlja u sam vrh turističkih mjesta na Mediteranu.
Padavine iznose 1.626 mm/m2 godišnje.
Temperatura mora se kreće od 11,7° C u februaru do 24,7° C u avgustu mjesecu. U periodu od maja do oktobra more ima prosječnu temperaturu više od 18° C, što znači da kupališna sezona traje čitavih šest mjeseci.