Budva

ISTORIJA Budva se smatra jednim od najstarijih naselja na Jadranu. U Sofokleovoj tragediji „Oikles“, napisanoj u V vijeku p.n.e., spominje se GRAD ILIRIJ. Legenda, koja svoju potvrdu ima u mnogim grčkim mitovima, kaže, da je Budvu osnovao Kadmo, sin feničanskog kralja Agenora. Protjeran iz Tebe, sa svojom ženom Harmonijom, stigao je u naše krajeve i […]

Continue reading