Trebinje

1462201

Za Trebinje se kaže da je grad sunca i platana. Danas se smatra da je jedan najljepših gradova Bosne i Hercegovine.

Saobraćajno, Trebinje je dobro povezano sa gradovima u okolini (Dubrovnik 30km, Mostar 120 km, Nikšić 70 km, Herceg Novi 40 km). Prednost Trebinja je blizina 4 aerodroma: Čilipi (40 km), Tivat (65 km) Mostar (115 km), i Podgorica (130 km).

Trebinje se prvi put spominje u X vijeku kod Konstantina Porfirogenita pod nazivom Tribunia, koji se kasnije promijenio u Travunija. Današnji naziv datira iz XVI vijeka. Kao i cijeli prostor Balkana, i Trebinje je imalo razne gospodare i svi oni su ostavljali traga kako u arhitekturi, tako i u kulturi i običajima; pa će Vas ovdje dočekati crkve, katedrale i džamije, ali i Stari grad sa bedemima iz turskog perioda. Zatim utvrđene zgrade javnog karaktera, upravne zgrade, kasarne, škole, putevi i, danas, sjećanje na prugu uskog kolosjeka i Ćiru iz austrougarskog perioda. Sve ovo je postavljeno na temeljima grčke i rimske kulture, koja je sačuvana za vrijeme Nemanjića i Tvrtka Kotromanića.

Klima u Trebinju je tipična mediteranska sa srednjom godišnjom temperaturom od 14,2 °C i sa 270 sunčanih dana u godini. Klimu ovog podneblja karakteriše specifična vegetacija (smokva, šipak, maslina, agrumi, vinova loza, ljekovito bilje…), kao i specifičan način života karakterističan za Mediteran.

Jedna od najvećih ponornica u Evropi, Trebišnjica, protiče kroz ovaj grad. Dugačka je oko 98 km, a sa podzemnim tokovima 187 km. Vode ove rijeke zadovoljavaju kriterijume vodotoka I klase. Jedna od atrakcija vezana za rijeku Trebišnjicu su skokovi sa mosta koji se održavaju svakog ljeta u periodu juli – avgust.

Najljepši pogled na grad sa pet mostova pruža se sa izletišta Crkvina na kom se nalazi hram Presvete Bogorodice u kom se nalaze zemni ostaci pjesnika i diplomate Jovana Dučića. Osim hrama, koji je vjerna kopija manastira Gračanica na Kosovu (mnogi ga zovu Hercegovačka Gračanica), u sklopu komleksa je i zvonik, galerija, parohijski dom, amfiteatar, česma, mala crkvena knjižara i ljetna bašta.

U Trebinju se nalazi Muzej Hercegovine, smješten u Starom gradu u austrijskoj kasarni s kraja XIX vijeka. U ovom objektu mogu se vidjeti raznovrsne postavke, od prikaza načina života u istočnoj Hercegovini – etno kuća, do slika poznatih autora. Ovdje se, osim izložbi, priređuju i promocije i kamerni muzički programi.

Posebno bogatstvo ovog područja predstavljaju vjerski objekti: pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg (sagrađena krajem XIX vijeka), manastir Tvrdoš (sagrađen u XIII vijeku), manastir Svetih apostola Petra i Pavla u Petrovom Polju (sagrađen u XI vijeku), u čijoj se blizini nalazi Pavlova pećina, manastir Duži (sagrađen u XVI vijeku), Osman-pašina džamija (sagrađena 1729.godine) i sadašnja katolička katedrala – nekada crkva Blažene Djevice Marije, sagrađena krajem XIX vijeka.