Dubrovnik

Nakon svoje posjete Dubrovniku, irski je pisac George Bernard Shaw napisao: “Oni koji traže raj na zemlji trebaju doći i vidjeti Dubrovnik”. Dubrovnik je jedinstven u svijetu zbog impresivnih srednjevjekovnih tvrđava, crkava, samostana i palača te ga često nazivaju biserom Jadrana. Više od tisuću godina njegove povijesti učinile su Dubrovnik europskim kulturnim središtem. Isprva malena […]

Continue reading


Vjetrenica (Ravno)

U jugozapadnoj Hercegovini nalazi se prelijepa dolina Popova polja. Ovo malo drevno kršno polje je dio najvećeg kršnog područja u svijetu koji se preko Hrvatske proteže sve do Slovenije. Nedaleko od Ravnog, gradića na krajnjem jugu Hercegovine i pravoslavnoga manastira Zavala nalazi se najveći sistem pećina otkriven u Bosni i Hercegovini -Vjetrenica. Pećinski kanali imaju ukupno […]

Continue reading


Budva

ISTORIJA Budva se smatra jednim od najstarijih naselja na Jadranu. U Sofokleovoj tragediji „Oikles“, napisanoj u V vijeku p.n.e., spominje se GRAD ILIRIJ. Legenda, koja svoju potvrdu ima u mnogim grčkim mitovima, kaže, da je Budvu osnovao Kadmo, sin feničanskog kralja Agenora. Protjeran iz Tebe, sa svojom ženom Harmonijom, stigao je u naše krajeve i […]

Continue reading